Vad är HS?

Hidradenitis suppurativa (HS) är en inflammatorisk hudsjukdom.

Kärt barn har många namn, och HS kallas för många olika saker: Acne Inversa (AI), Apocrine Acne, Acne conglobata, Apocrinitis, Verneuils sjukdom, Velpeaus sjukdom och Pyodermia significa fistulans.

Sjukdomen kännetecknas av inflammation i huden och att det ofta uppstår knölar, sår och bölder. Trots att sjukdomen drabbar omkring en procent av befolkningen är den relativt okänd.

Hidradenitis Suppurativa drabbar oftast yngre personer och då främst kvinnor i fertil ålder. Hur allvarlig sjukdomen är varierar, besvären kan vara milda till svåra, då i form av smärtsamma bölder.

HS är en sjukdom som kan upplevas som mycket besvärande och smärtsam och som har en stor inverkan på livskvaliteten för den som drabbas.

Det finns ingen exakt vetenskaplig orsak till varför personer drabbas av HS. Forskning tyder på att sjukdomen har immunologiska orsaker.

HS är inte smittsamt, den anses inte heller bero på infektion eller bristande hygien som annars är en vanlig missuppfattning av orsaken till HS. Det är många patienter som får rådet att gå hem och duscha mer, och att använda mild tvål så blir det nog bättre.