Årsmöte 2023

HS-föreningen Sverige inbjuder till årsmöte lördagen den 25 mars kl 13.00 – 14.00

En särskild inbjudan har gått ut till medlemmarna.

Anmälan via E-post till anmalan@hsforeningen.se senast den 19 mars.

Årsmötet äger rum Online.