Medlemskap

Under HS-veckan 6-13 juni sänker vi årsavgiften till endast 75 kr.

Det kostar 150 kr per år att vara medlem i HS-Föreningen Sverige.

Betalar du årsavgiften från 1 oktober så täcker det även nästkommande år.

Som medlem får du tillgång till råd och stöd samt möjlighet att träffa andra i samma situation. Du bidrar till vårt arbete med att sprida kunskap om sjukdomen för att höja livskvaliteten för de drabbade av Hidradentis Suppurativa och stödja den viktiga forskningen.

Visste du att DU som är medlem i HS-föreningen Sverige får rabatt hos följande företag:

Så här blir du medlem

Ladda ner dokumentet nedan och fyll i det. Skicka det sedan till medlem@hsforeningensverige.se. Du kommer inte att registreras som medlem förrän vi har tagit emot medlemsavgiften på 150 kr. Du kan skicka det till oss på följande vis:

  • sätt in 75 kr på bankgironummer 5197-5043 med ditt födelsenummer (ÅÅÅÅMMDD) i meddelandefältet
  • Swisha 75 kr till 1231405083 med ditt födelsenummer (ÅÅÅÅMMDD) i meddelandefältet

För att kunna hantera ditt medlemskap så kommer vi behöva spara dina uppgifter. Dessa sparas enligt Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679).

Mer om detta finns att läsa i vår integritetspolicy. Vi ber dig också via det här formuläret bekräfta att du läst integritetspolicyn.

*** Formulär för registrering av medlem ***