Årsmöte 2022

Detta är den nya styrelsen som röstades fram under årsmötet.

Från vänster Sanne Lahtinen, vice ordförande, Karin Blom, ordförande, Jessica Berg, sekreterare, Mia Larsson, medlemsansvarig, Michael Ekelund, kassör. Saknas Mikaela Oksman, styrelseledamot.

Efter årsmötet jobbade styrelsen vidare med frågor som rör föreningsarbete och hur vi ska jobba vidare med föreningens mål. Vi kommer att ha styrelsemöten en gång i månaden och vi är nu uppdelade i olika arbetsgrupper som träffas tätare. Informationsgruppen ska bl.a arbeta med medlemsfrågor, evenemang och föreläsningar.

Föreningsutvecklingsgruppen kommer att arbeta med nedanstående punkter:

 • att alla ska få en tidig diagnos
 • att alla ska få rätt behandling när de söker akut vård
 • verka för att alla får sårvård på högkostnadsskydd som läkemedelsförmån
 • att alla får ett HS-vårdteam när man får diagnosen som består av läkare, sköterska, kurator, sjukgymnast, dietist och arbetsterapeut
 • verka för att öka medvetenheten och kunskapen om HS
 • etablera kontakt med HS-läkare som vi har kontinuerlig kontakt med för att ta del av de senaste rönen gällande HS samt att få till föreläsningar för medlemmarna

Informationsgruppen kommer att arbeta med dessa punkter:

 • arbeta för att få fler medlemmar
 • uppmärksamma att föreningen fyller 5 år
 • vara mer synliga för våra medlemmar genom att skicka ut medlemsbrev och under året också ha medlemsmöten
 • öppna upp för samtal Online där vi kan prata om sjukdomen och ställa frågor och genom det få tips om olika behandlingar etc.
 • uppmärksamma HS Awareness Week 6-12 juni

Vi har också en Teknikgrupp som arbetar med tekniska lösningar för våra Online-evenemang och annat tekniskt som hör till styrelsearbetet.

Tack till er som deltog i årsmötet och vi ser fram emot att träffa er igen.

Styrelsen gm Karin Blom