Dansk Forskningsrapport

Danska patientföreningen för Hidradenitis Suppurativa har i samarbete med ledande specialister i Danmark samlat en mängd forskning som är relevant för dig som lever med HS.

De skriver följande om rapporten:

Vår nya broschyr, “VIDEN OM HS” ger dig inblick i vilken roll bakterier, gener och immunsystemet spelar i sjukdomen, hur läkare klassificerar sjukdomen, viktiga följder som du bör vara medveten om och de olika behandlingsalternativ som finns tillgängliga idag.

Danska patientföreningen för HS

HS-föreningen Sverige vill gärna dela denna rapport då den har mycket information som är relevant för HS-patienter. Även om forskningen gått framåt och allt inte är helt ”up to date” anser vi att rapporten, trots detta, är mycket värd att läsa.

Rapporten (som idag finns på danska och engelska) innehåller 6 kapitel samt en ordlista och frågor som är relevanta att tänka på inför nästa besök hos din (hud)läkare. Här finns bra fakta om Hidradenitis Suppurativa.

  • I kapitel 1 tar man upp genetiken. ”Varför får jag HS?”. Kapitlet tar bl.a. upp ärftlighet, övervikt, rökning, hormoner och stress i relation till HS. Kapitlet avslutas med 5 frågor som besvaras av Professor Dr. Med. Gregor Jemec.
  • I kapitel 2 handlar det om bakterier. Ett viktigt budskap i detta kapitel är att HS inte orsakas av dålig hygien. Det är inte en infektion och bölderna är inte smittsamma.
    Teorin om att HS var en bakteriesjukdom har förkastats.
  • I kapitel 3 behandlar man klassificeringar av HS. Hur följer läkare utvecklingen av din HS? Här utgår man ifrån ett experiment från sommaren 2016 där 24 HS-patienter blev undersökta av 12 HS-specialister från 12 olika länder. Bl.a. skriver man om smärta i samband med bölder.
  • I kapitel 4 behandlas immunologi. Vad är kopplingen mellan immunsystemet och HS?
  • I kapitel 5 tar man upp komorbiditet (samsjuklighet). Vilka andra sjukdomar bör du vara medveten om?
  • I kapitel 6 tas olika former av behandling upp. Medicinsk behandling, kirurgi samt andra råd i behandlingssyfte.
  • Till sist finns en ordlista man kan referera till under läsningens gång och slutligen frågor att tänka på inför nästa besök hos (hud)läkaren.

Mer information hittar du på Danska föreningens hemsida: https://hidrosadenitis.dk/home/fakta-om-hs/viden-om-hs