Styrelsen

Karin Blom, Ordförande

Bor i Nyköping, Södermanland.
E-postadress: karin.blom@hsforeningensverige.se

Susanne (Sanne) Lahtinen, Vice ordförande

Bor i Hedesunda, Gävleborg.
E-postadress: sanne.lahtinen@hsforeningensverige.se

Jessica Berg, Sekreterare

Bor i Ösmo, Stockholm.
E-postadress: jessica.berg@hsforeningensverige.se

Michael Ekelund, Kassör

Bor i Falköping, Västra Götaland.
E-postadress: michael.ekelund@hsforeningensverige.se

Mia Larsson, Medlemsansvarig

Bor i Spånga, Stockholm.
E-postadress: mia.larsson@hsforeningensverige.se

Mikaela Oksman, Ledamot

Bor i Mariehamn, Åland.
E-postadress: mikaela.oksman@hsforeningensverige.se

Sara Winter, Webbansvarig (adjungerad)

Bor i Lund, Skåne.
E-postadress: sara.winter@hsforeningensverige.se